Το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς για το δίκαιο/αλληλέγγυο  εμπόριο η αλλιώς Faire Trade.

Τι είναι το δίκαιο εμπόριο?

Το δίκαιο εμπόριο (fair trade) είναι ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα που στόχο έχει να προσεγγίσει την οικονομία της αγοράς με σκοπό να βοηθήσει τους παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες να λειτουργούν υπό καλύτερες εμπορικές συνθήκες και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Εστιάζει ιδιαίτερα στις εξαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες προς τις αναπτυγμένες, σε είδη όπως προϊόντα χειροτεχνίας, μπανάνες, μέλι, βαμβάκι, καφέ, κακάο, ζάχαρη, τσάι, κρασί, φρούτα, σοκολάτα, άνθη και χρυσό. Το κίνημα υποστηρίζει την πληρωμή μεγαλύτερης τιμής σε εξαγωγείς καθώς και υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.


Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα Faire Trade από τα υπόλοιπα?

Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που πιστοποιούν τα εν λόγω προϊόντα με μικροδιαφορές στα κριτήρια ανά οργανισμό. Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε δυο κυρίες κατηγορίες, τα κοινωνικά δηλαδή, απαγορεύεται η παιδική εργασία, δίκαιοι μισθοί στους εργάτες καθώς και ποσοστό επι των κερδών που οι ίδιοι αποφασίζουν αν θα το κρατήσουν η θα το επενδύσουν στην τοπική κοινωνία (π.χ να φτιάξουν ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά τους). Επίσης πολύ βασικό κριτήριο είναι οι ώρες εργασίας και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργατών. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τα περιβαλλοντικά κριτήρια όπου απαγορεύεται η χρήση μη οργανικών λιπασμάτων και η χρήση τροποποιημένων γενετικά σπόρων, τα προϊόντα δεν είναι απαραίτητα βιολογικά αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τηρούν τις προϋποθέσεις βιολογικής καλλιέργειας κατά 80%.


Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ότι πολύ σημαντικό είναι και ο τρόπος που γίνονται οι οικονομικές συνδιαλλαγές κατά την διαδικασία, δηλαδή ο παραγωγός παίρνει προκαταβολή το 30%-50% της αξίας των προϊόντων του για να μπορέσει να προχωρήσει στην παραγωγική διαδικασία χωρίς πιέσεις και ότι θα πουλήσει το προϊόν του ανά μονάδα και όχι με το κιλό(όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό), με αυτό τον τρόπο ο παραγωγός αποφεύγει την χρήση πιο ισχυρών λιπασμάτων η αθέμιτων πρακτικών και επικεντρώνεται στην ποιότητα των προϊόντων.